Laks

Kategori:  Laksefisk

Beskrivelse:

Laksefamilien levede oprindeligt kun på den nordlige halvkugle. Laksen er meget følsom over for forurening, og den kræver rent, koldt og ilt-holdigt vand. Det er en anadrom fisk, dvs. at den er afhængig af ferskvand, når den gyder og af saltvand under opvæksten.

Størsteparten af forsyningerne af laks kommer fra havbrug.

Størelse:
Det mindste fangstmål er 60 cm. Hanlaksen kan blive op til 150 cm lang og veje 40 kg. De største hunner er op til 120 cm lange og vejer 20 kg. Danmarksrekorden for lystfiskere er fra 1954 og lyder på 26,5 kg.

Kendetegn:
Laksen er svær at skelne fra havørreden, men har følgende ka-rakteristika: Dens hoved er mindre, kroppen normalt slankere og haleroden er tyndere, og sidst men ikke mindst gællegitterstavene på forreste gællebue er stavformede. Karakteristisk for laksen er, at både dens udseende og dens levevis ændrer sig flere gange i løbet af dens liv. Laksen er en højt værdsat spisefisk med fast, lyserødt kød. Farven skyldes det røde farvestof i f.eks. rejer, der er en af dens favoritspiser.