Syre/Base Tabel

Angivne værdier er milliækvivalenter pr. 100 g. fødemiddel.Syre-base tallene er vejledene.
Dyrkningsforhold, sort, modning, opbevaring og tilberedning har indflydelse på syre-base værdierne i produkterne.

Maden vil være syredannede, hvis den vægtmæssigt består af 60% syredannebde og 40% basedannende produkter.

Maden vil være balancedannede, hvis den vægtmæssigt består af 65-70% basedannende og 30-35% syredannende produkter.

Maden vil være basedannende, hvis den vægtmæssigt består af 80% basedannende og 20% syredannende produkter.


Database connection error. Please try again!